Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

Binnen Shi-Sei is sinds het seizoen 2023/2024 een vertrouwenscontactpersoon, hierna te noemen VCP, aangesteld en heeft hiervoor een opleiding bij het NOCNSF gevolgd.

De vertrouwenscontactpersoon is per email te bereiken op: vcp.shisei@gmail.com

Wie is de vertrouwenscontactpersoon:

Mijn naam is Kyrina van Duijvenvoorde, 54 jaar oud, en vanaf mijn 6e jaar al verbonden aan sport. Eerst als topsport kunstrijdster en later als passief sportliefhebber. Tevens heb ik een functie vervuld bij een Sportbond verbonden aan het NOCNSF.

Sinds 1998 ben ik op verschillende manieren betrokken bij Shi-Sei, als vrijwilliger, als ouder van een lid en tegenwoordig ook als moeder van 1 van de leraren.

Algemene taakomschrijving:

De VCP is een laagdrempelig aanspreekpunt als er vragen en/of zorgen zijn en bij situaties binnen de vereniging. De VCP hoort aan en verwijst door, maar is niet verantwoordelijk voor de oplossing en opvolging van een situatie of signaal.

De VCP heeft ook als taak om binnen de vereniging het preventief beleid ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en andere integriteitsschendingen mede te ontwikkelen en borgen en dit beleid te stimuleren en uit te dragen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van 1 of meerdere personen wordt aangetast.

Taken Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  • De 1e opvang verzorgen bij signalen betreffende grensoverschrijdend gedrag op de vereniging voor iedereen die betrokken is bij de vereniging
  • De VCP voert een vertrouwelijk, maar geen geheim gesprek met de betrokkene die zich meldt bij de vertrouwenscontractpersoon.
  • De VCP maakt samen met de betrokkene een verslag van het gesprek en geeft dit verslag door aan het hoofd van de vereniging; de VCP heeft dus geen rol in de opvolging van een signaal
  • De VCP kan bij vragen of twijfels contact opnamen met het Centrum voor Veilige Sport Nederland en heeft de mogelijkheid te sparren met een integriteitsmanager en/of VCP van de Judobond Nederland
  • De VCP stimuleert basiseisen sociale veiligheid;
  • De VCP adviseert over voorlichting, screening (VOG) en andere geldende reglementen en gedragscodes binnen de vereniging voor begeleiders, trainer-coaches en leden en overige vrijwilligers.

 

© Copyright SHI-SEI SPORT